ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : วัฒนา บุญนิมิ (จอย)
ปีที่จบ : 2537   รุ่น :
อีเมล์ : joynalak@gmail. com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : กรุงไทยแอกซ่า
ตำแหน่ง : รองผู้จัดการสาขา
ที่อยู่ที่ทำงาน

: ประกันชีวิต

วันที่บันทึกข้อมูล : 02 ก.ย. 2560,15:22 น.   หมายเลขไอพี : 1.10.134.40


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล