ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
แบ่งปัน
คำถามที่กวนมากๆๆ

คําถามที่กวนมากๆๆ

1. มีชายคนหนึ่งเดินทางไปที่ทะเลแดง ซึ่งทะเลแห่งนี้ถ ้าโยนของลงไปของนั้นจะเปลี่ยนไป เขาจึงโยนรองเท ้าสีเขียวลงไป

ถามว่ารองเท ้าจะเปลี่ยนเป็นอะไร เฉลย รองเท ้าเปียก

2. มีคน 100 คน ยืนบนหน้าผา อยากรู ้ว่า คนที่เท่าไหร่จะตกหน้าผาตาย? เฉลย คนที่9 (คนที่ก ้าว)

3. ปลาอะไร ขี้เกียจ

เฉลย ปลาวาน(วานให ้คนอื่นทํา ไม่ทําเอง)

4. พระบูชารุ่นใดห ้ามแขวนอยู่บนคอพร ้อมกัน เฉลย พระนางพญา กับพระขุนแผน (เดี๋ยวถูกขุนแผนปลํ้า)

5. ล ้างจานยังไงมือไม่เปียก?

เฉลย กินแล ้วแช่ให ้แม่ล ้าง

6. ปลาอะไรคุมทะเล เฉลย ปลาเก๋า

7. มดอะไรว่ายนํ้าได ้

เฉลย มดกะแดะอยากเป็นปลา

8. ครูอะไรทั้งชีวิตมีปากกาด ้ามเดียว เฉลย ครูวันเพ็ญ

10. ระฆังชาติใดดีที่สุด เฉลย เบลเยี่ยม

11.พระอะไรหาเรื่องตาย เฉลย พม่าแหกคุก

12. นัทมีเรีย , เสกโลโซ, เบริด ธงไชย ไปทัวคอร์นเสริตที่ต่างประเทศ แล้วเกิดเครื่องบินตก แต่นัทมีเรียไม่เป็นอะไร

แล้วนัทมีเรียจะช่วยใคร

เฉลย ช่วยเบริด ธงไชย เพราะเบริด ธงไชยร ้องเพลงว่า จับมือไว ้แล ้วไปด ้วยกัน

แต่เสกโลโซร ้องเพลงว่า ไม่ต ้องห่วงฉัน

13. อะไรเอ่ย ทําเพื่อวัดอย่างเดียวเลย ห ้ามตอบว่าพระ ตอบ ไม้บรรทัด

14. นกอะไรเอ่ยปากอยู่ใต ้เท ้า ปีกก็อยู่ใต ้เท ้า เฉลย นกถูกเหยียบ

15. อะไรเย็นที่สุดในโลก

เฉลย (ของลับของผู ้หญิง) เพราะแค่เห็นก็แข็งแล ้ว

16. สมมติว่าคุณเป็นเจ ้าของร ้านอาหารร ้านหนึ่ง ทั้งร ้านมีโต๊ะอาหาร 4 โต๊ะโต๊ะหนึ่งโต๊ะสองเพิ่งสั่งอาหาร โต๊ะสามจ่ายเงินเเล ้ว เเต่โต๊ะสี่ เบี้ยวคุณจะทําอย่างไร

เฉลย จัดให ้ตรง

17. กทม. ย่อมาจากอะไร

เฉลย กบ แท่ง มอส ไงในสามหนุ่มสามมุม

18. ปลาอะไรเอ่ยขี้เท่าเกาะ?

เฉลย ปลาเผาไง

19. โรคอะไรถูกที่สุด เฉลย โรคระบาดไงคับ

20. สโนว์ไวท์ทําไมถึงไม่มีขี้มูก เฉลย เพราะมีคนแคระทั้ง 7

21. ชีวิตอะไรเอ่ยวิ่งไปทดเลขไป เฉลย ชีวิตรันทด

22. อะไรเอ่ย? ทําไมซาลาเปาถึงอาย เฉลย เพราะขนมจีบ

ทําไมขนมถึงจีบซาลาเปา? เฉลยเพราะซาลาเปาทั้งขาวทั้งอวบ

23. ทําไม ยี่สิบลบสิบเท่ากับสิบห ้า เฉลย ตุ๊ดตอบ(ลองทําเสียงตุ๊ดดู)

24. ทํามัยบางคนถึงเจ็บหนังหัว เฉลย เพราะผมหยิก...

25. คนเป็นเอดส์เพราะอะไร เฉลย ตอบ คนมันซวย (ลองกลับคํา)

26. ปาอะไรโดนแล ้วเดี้ยง ปาอะไรโดนแล ้วสลบ เฉลย ปาระเบิด ปาตีน

27. ชมรมดนตรีไทยกลัวชมรมอะไรมากที่สุด เฉลย ชมรมจิ๊กซอ(ว์)ไง

28. ทําไมฝนจึงตก?

เฉลย เพราะฝนเค ้าไม่ตั้งใจอ่านหนังสือสอบ

29. ศิลปินชายคนไหนที่ผู ้หญิงชอบมากที่สุด เฉลย จั๊ก ดับเบิ้ลยู ( ผวนลองดูดิ )

30. ผู ้หญิงกับตู ้เย็นมีอะไรที่พิเศษเหมือนกัน เฉลย สามารถทําให ้แข็งได ้?

31. CLINTON ย่อมาจากอะไร ?

เฉลย Come Luwinsky I Need To ออรัล Now !!

32. ช ้าง.ร ้องว่าอะไร

เฉลย ช ้างร ้องๆว่าอยากรองกินBEER

33. เกาะอะไร เห็นฉันวิ่ง

เฉลย เกาะสิมิลัน ( see me run )

34. เบียร์อะไรกินแล ้วไม่เมา

เฉลย ก็เบียร์ช ้างไง เพราะ กินแล ้วภาคภูมิใจ มันไม่ได ้บอกว่ากินแล ้วเมา

35. มันอะไรไม่มีขน?

เฉลย มันยังเด็กอยู่

36. มดอะไรใหญ่กว่ามด เอ็กซ์ เฉลย มด XL

37. ไก่อะไรเอ่ยเป็นฆาตกร

เฉลย คําตอบไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่ง

38. ในยูโร2000 ทีมอะไรแข่งแล ้วตลกที่สุด เฉลย เยอรมัน กับ โรมาเนีย เพราะ มี ฮามัน ฮาจี้

39. อะไรเอ๋ยเวลาเรายืนมันห ้อย เวลาเราเดินมันแกว่ง เฉลย แขน

40. มีคนยืนต่อแถวกันอยู่200คน คนที่เท่าไหรเป็นคนอีสาน เฉลย คนที่ ร ้อยเอ็ด

41. พี่น ้อง 3 คน ขี่ควายกลับบ ้าน คนพี่นั่งหัว คนกลางนั่งกลาง อีกน ้องนั่งท ้าย ท่านทราบไหมว่าควายจะหนักตรงไหนมากที่สุด

เฉลย ไม่รู ้เพราะผมไม่ใช่ควาย

42. ปลาอะไรอยู่ในทะเล ตอบปลา อินท รีย์ (in sea)

แถม 43. อาภาพรนครสวรรค์ชอบสัตว์อะไร

เฉลย ชอบม ้า ชอบม ้า รูปร่างหน้าตาอย่างเนี้ย ชอบม ้า ชอบม ้า

คําถามกวนๆ

เอาช ้างใส่ตู ้เย็น มีกี่ขั้นตอน

.:o:. 3 ขั้นตอน เปิดตู ้เย็น/เอาช ้างใส่/ปิดตู ้เย็น

แล้ว...เอายีราฟใส่ตู ้เย็น มีกี่ขั้นตอน

.:o:. 4 ขั้นตอน เปิดตู ้เย็น/เอาช ้างออก/เอายีราฟใส่/ปิดตู ้เย็น

แล้ว...ยีราฟวิ่งแข่งกับเต่า ใครชนะ

.:o:. เต่า (ยีราฟถูกแช่อยู่ในตู ้เย็นเมื่อกี้เอง)

นํ้าอะไร ยืนได ้

.:o:. นํ้าตื้นๆ

ทําไมเวลาสิงโตตื่นนอนต ้องหันซ ้ายทีขวาที .:o:. เพราะหันทีเดียวพร ้อมกัน 2 ข ้างไม่ได ้

ทําไมพระยาพิชัยจึงเป็นทหาร

.:o:. ไม่ได ้เรียนร.ด.

นาฬิกาตี 13 ครั้ง เวลานั้นเป็นเวลาอะไร .:o:. เวลาเสียเงิน (นาฬิกาเสียแล ้วต ้องเสียค่าซ่อม

ทําไมซาลาเปาถึงอาย

.:o:. เพราะโดนขนมจีบ

ทําไมขนมจีบถึงชอบซาลาเปา .:o:. เพราะซาลาเปาทั้งขาว ทั้งอวบ

ทําไมเวลาเปิดตู ้ยาต ้องเปิดและปิดเบาๆ .:o:. กลัวยานอนหลับตื่น

เซอร์ไอแซคนิวตันรู ้อะไร จากการที่ลูกแอปเปิ้ล ตกลงมาที่ที่เขานั่ง .:o:. ควรจะย ้ายไปนั่งที่อื่น

ทําไมนกจึงบินมาประเทศไทยจากทางทิศใต ้ .:o:. เพราะมันเดินมาไม่ได ้..ไกลมาก

ทําไมหินถึงจมนํ้า

.:o:. ว่ายนํ้าไม่เป็น

สีอะไรดูโง่ๆ

.:o:. สีหน ้าคุณตอนนี้ไง

ตาของซินเดอเรลล่า ชื่ออะไร .:o:. ชื่อแอน (แอนตาซิน)

ชิเป็นหลานใคร

.:o:. เป็นหลาน "ฮิ" (ฮิตาชิ)

ยายพายเรือไปวัด เรือก็มีแล ้ว พายก็เอาไป ยายขาดอะไรถึงไปไม่ถึงวัด .:o:. ขาดใจตาย

ห้องนํ้าชายกับห ้องนํ้าหญิง ห ้องไหนเหม็นกว่ากัน

.:o:. ห ้องนํ้าหญิง (หน ้าห ้องนํ้าชายเขียนแค่เหม็น (Men) แต่ เหม็นกว่ากัน ห ้องนํ้า หญิงเขียนว่า วู ้เหม็น (Women))

พระใช ้อะไรตีระฆัง

.:o:. ใช ้เณร

กัดแอปเปิ้ล1คําเจอหนอน1ตัว กัด2คําเจอ2ตัว ถามว่ากัดจนเจอหนอนกี่ตัวจึงตกใจสุดขีด .:o:. ครึ่งตัว

อิ่ม"ในญี่ปุ่นว่าอย่างไร .:•:. อิ่มจัง

อะไร เอ่ยทําไม

.:•:. เหล็ก/โลหะ (ทําไมค์)

อะไร อยู่บนไอติม

.:•:. คางคก (คางคกขึ้นวอลล์)

ปีอะไร มีหลายสี

.:•:. ปีโป้

แล้ว...ปีอะไร มีสีเดียว .:•:. ปีโป้อันเดียว

แล้ว...ปีอะไร ไม่มีสี .:•:. ปีโป้หมดแล ้ว

ครูอะไร ใช ้ปากกาด ้ามเดียว

.:•:. ครูวันเพ็ญ (One Pen)

แกงเขียวหวาน ทําอะไรถึงจะอร่อย .:•:. กิน

นพมีโทรทัศน์ นัทมีอะไร .:•:. นัท มีเรีย

รองเท ้าอะไร หายากที่สุด .:•:. รองเท ้าหาย

ส ้มบางอะไร หวาน .:•:. ส ้มบางลูก

ปลาอะไร ปากเล็กที่สุด .:•:. ปลาบู่ (ทําปากจู๋ด ้วย)

ปลาอะไร ปากกว ้างที่สุด .:•:. ปลาร ้า (อ ้าปากกว ้างๆด ้วย)

ปลาอะไร 2000 บาท

.:•:. ปาขยะไม่ลงถัง ปรับ 2000 บาท

ปลาอะไร สองตัวยี่สิบ

.:•:. ปลาตัวละสิบ

ปลาอะไร เข ้าวัดไม่ได ้ .:•:. ปาหัวเจ ้าอาวาส

ปลาอะไร กินลูกตัวเอง .:•:. ปลาใจร ้าย

ปลาอะไร ชื่อยาวที่สุด

.:•:. ปาเจรา.ขัตติยา..โหตุ…..จําไม่ได ้แล ้วยาวมาก

ปลาหมอ ตายเพราะอะไร

.:•:. ไม่หายใจ

ปลาอะไร สุภาพที่สุด .:•:. ปลาคร ้าบบบฟ...

ทําไม ปลาจึงวางไข่

.:•:. เพราะถ ้าโยน ไข่จะแตก

เอาช ้างใส่ตู ้เย็น มีกี่ขั้นตอน

.:•:. 3 ขั้นตอน เปิดตู ้เย็น/เอาช ้างใส่/ปิดตู ้เย็น

แล้ว...เอายีราฟใส่ตู ้เย็น มีกี่ขั้นตอน

.:•:. 4 ขั้นตอน เปิดตู ้เย็น/เอาช ้างออก/เอายีราฟใส่/ปิดตู ้เย็น

แล้ว...ยีราฟวิ่งแข่งกับเต่า ใครชนะ

.:•:. เต่า (ยีราฟถูกแช่อยู่ในตู ้เย็นเมื่อกี้เอง)

อะไรเอ่ย สวยแต่เหม็น

.:•:. นางสาวไทยตด

มันอะไร ข ้างนอกสีเขียวข ้างในสีแดง .:•:. มันคือแตงโม

เดือนอะไร มี 32 วัน .:•:. เดือนกว่า ๆ

อะไรเอ่ย คนหนึ่งรู ้ สองคนรู ้ สามคนไม่รู ้ .:•:. ตด

ประเทศไทย มีอะไรครอบครอง .:•:. สะพาน (ครอบคลอง)

นํ้าอะไร ยืนได ้

.:•:. นํ้าตื้นๆ

ทําไมเวลาสิงโตตื่นนอนต ้องหันซ ้ายทีขวาที .:•:. เพราะหันทีเดียวพร ้อมกัน 2 ข ้างไม่ได ้

ทําไมพระยาพิชัยจึงเป็นทหาร

.:•:. ไม่ได ้เรียนร.ด.

นาฬิกาตี 13 ครั้ง เวลานั้นเป็นเวลาอะไร .:•:. เวลาเสียเงิน (นาฬิกาเสียแล ้วต ้องเสียค่าซ่อม)

หมาอะไร อดอยาก ผอมโซ

.:•:. หมาไม่แดก

งูอะไรทําเหมือนหมา

.:•:. งูเห่า

หมาอะไร ตีเท่าไหร่ๆ ก็ไม่ร ้อง .:•:. หมาอดทนจริงๆ

นายพรานยิงนกพิราบที่บินผ่านแต่ไม่ถูก แต่ ทําไม นกพิราบตัวนั้นจึงตกลงมาตาย .:•:. นกพิราบหนวกหูเสียงปืน จึงเอาปีกปิดหู

แล้ว...ทําไมอีกามีสีดํา

.:•:. ไว ้ทุกข์ให ้นกพิราบที่ตกลงมาตาย

แล้ว...ทําไมอีแร ้งถึงหัวเกรียน .:•:. บวชให ้นกพิราบที่ตกลงมาตาย

จุฬาเข ้าไปธรรมศาสตร์ได ้แต่ทําไมธรรมศาสตร์ เข ้าไปในจุฬาไม่ได ้ .:•:. จุฬาลงกรณ์ (ลงกลอน)

ใต ้สะพานมีจระเข ้ สัตว์เดินผ่านสะพานจะถูก กินหมด วันหนึ่งมีหมูเดินผ่านทําไมไม่โดนกิน

.:•:. จระเข ้เป็นอิศลาม

อะไร อยู่บนกระดาษ

.:•:. ซาลาเปา

อะไร อยู่ใต ้กระดาษ

.:•:. ซาลาเปาควํ่า ทําไมซาลาเปาถึงอาย

.:•:. เพราะโดนขนมจีบ ทําไมขนมจีบถึงชอบซาลาเปา

.:•:. เพราะซาลาเปาทั้งขาว ทั้งอวบ ทําไมเวลาเปิดตู ้ยาต ้องเปิดและปิดเบาๆ

.:•:. กลัวยานอนหลับตื่น

โยนนมสองกระป๋องลงนํ้า ทําไมกระป๋องนึงจม แต่อีกกระป๋องไม่จม

.:•:. นมตราหมี (จม) /นมตราเรือใบ (ลอย)

มีรถบรรทุกแล่นขึ้นสะพาน สะพายหัก รถตก ลงในนํ้า แต่ทําไมรถไม่จม

.:•:. รถคันนี้บรรทุกผงชูรส (ชูรถ)

มีรถบรรทุกปลาทู ปลาทูตกลงบนถนน รถคัน ที่ตามหลังมาแล่นมาทับ ทําไมปลาทู

ไม่ตาย

.:•:. ปลาทูแข็งแรงมาก

ปู่เกลียดอะไร

.:•:. สปาร์ค ยาฆ่าหญ ้า (ฆ่าย่า)

ถ้าสโนไวท์อยากเป็นแม่ค ้า ถามว่าจะขายอะไร .:•:. ขนมครก (เพราะมีคนแคะทั้งเจ็ด)

10+10 เท่ากับเท่าไร

.:•:. = 25 (กระเทยตอบ "ยี่สิบฮ ้าาาา...")

งูตกลงไปในถังขยะ ถามว่างูฉกอะไร .:•:. ฉกกะปรก (เด็กพูดไม่ชัด)

โรงเรียนอะไร เล็กที่สุด

.:•:. โรงเรียนของหนู (ทําปากจู๋ด ้วย)

ทําไมเรือไททานิคถึงล่ม

.:•:. เรือไททานิคร่ม (รื่น) เพราะมีหลังคา

เราเรียกผู ้หญิงที่ไม่ยอมคุมกําเนิดว่าอะไร .:•:. คุณแม่

ลูกที่ฆ่าพ่อแม่ตาย เรียกว่าอะไร .:•:. ลูกกําพร ้า

หลิวเต๋อหัวใช ้บัตรวีซ่า อาฉีใช ้บัตรอะไร .:•:. บัดซบจริงๆเลย

จังหวัดอะไร ชีอ ้อนสงฆ์ .:•:. สงขลาาาาาาา

ชีอะไร ไม่ชอบว่ายนํ้า

.:•:. She doesn't like swim

ทําไมชี จึงไม่กล ้าเข ้าจุฬา .:•:. กลัวพระ เกี้ยว

นกอะไรเอ่ย ตัวติดกับเท ้า หัวก็ติดกับเท ้า ปีกก็ ติดอยู่กับเท ้า ปากก็ติดอยู่กับเท ้าอีก .:•:. นกโดนเหยียบ

พ.ศ.2499 ยุคอันตรพาลครองเมือง อีก 5 ปีถัดมาจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น พ.ศ.2504 ผู ้ใหญ่ลีตีกลองประชุม (ร ้องเป็นเพลงด ้วย)

โก๋แก่ ทําจากอะไร

.:•:. ทําจาก "มัน" (โก๋แก่มันส์ทุกเม็ด)

คนอะไรมีสองตา

.:•:. คนที่มีสองยาย

ทําไม ไม่ควรดื่มสุราขณะขับรถ .:•:. เพราะเหล ้าจะหก

เซอร์ไอแซคนิวตันรู ้อะไร จากการที่ลูกแอปเปิ้ล ตกลงมาที่ที่เขานั่ง .:•:. ควรจะย ้ายไปนั่งที่อื่น

กาอะไรมี 5 เสียง

.:•:. กา ก่า ก ้า ก๊า ก๋า

ทําไมนกจึงบินมาประเทศไทยจากทางทิศใต ้ .:•:. เพราะมันเดินมาไม่ได ้..ไกลมาก

ทําไมหินถึงจมนํ้า

.:•:. ว่ายนํ้าไม่เป็น

"สลิมเคย" คืออะไรอยู่ในกรุงเทพฯ .:•:. บางกะปิ (สลิม=บาง / เคย= กะปิ)

นํ้าอะไรที่โลกไม่ต ้องการ

.:•:. นํ้าหน ้าอย่างคุณ (อย่างแก..อย่างมึ_…สุดแล ้วแต่)

สีอะไรดูโง่ๆ

.:•:. สีหน ้าคุณตอนนี้ไง (หน ้าแก..หน ้ามึ_…สุดแล ้วแต่)

ยูริ โตชิ และยางิ เป็นเพื่อนกันถามว่าใครบ ้า .:•:. โตชิ (โตชิบ ้า)

ตาของซินเดอเรลล่า ชื่ออะไร .:•:. ชื่อแอน (แอนตาซิน)

ชิเป็นหลานใคร

.:•:. เป็นหลาน "ฮิ" (ฮิตาชิ)

อะไรเอ่ย มัจฉาอ่อนแรง .:•:. ปลาร ้า (อ่อนล ้า)

ปัจจุบันอักษรในภาษาอังกฤษมีกี่ตัว

.:•:. 24 ตัว (เดิมมี 26 ตัวแต่ E.T. Go Home ไปแล ้ว 2 ตัว)

หมูอะไรเอ่ยกินไม่อิ่ม

.:•:. หมูน ้อยๆ

แล้ว...หมูอะไรกินอิ่ม .:•:. หมูน ้อยๆ ข ้าวเยอะๆ

ต้นอะไรออกลูกเป็นแมว .:•:. ต ้นตระกูลแมว

จระเข ้หางขาด แล ้วจะเป็นอย่างไร .:•:. เป็นแผลที่หาง

พยาบาลกลัวอะไรที่สุด .:•:. กลัวหมอฟัน

ก่อนเป็นพยาบาลต ้องเป็นอะไรมาก่อน .:•:. พยาตูม (ต ้องตูมก่อนถึงจะบาน)

โรงเรียนอะไรอยู่กลางถนน

.:•:. โรงเรียน ลดความเร็ว (ป้ายจราจร)

สิทธิชัย หยุ่น ชอบเบอร์อะไรมากที่สุด .:•:. เบอร์กามอท

ทําไมชีวิตคนเราต ้องมีการเปลี่ยนแปลง .:•:. เพราะแปรงเก่า ใช ้มานานจนขนแปรงบานแล ้ว

วันอะไรไม่ควรสระผม

.:•:. วันพฤหัส (วันพฤหัสสระบ่ดี)

ยายพายเรือไปวัด เรือก็มีแล ้ว พายก็เอาไป ยายขาดอะไรถึงไปไม่ถึงวัด .:•:. ขาดใจตาย

เงินสกุลอะไรน่ากลัวที่สุด .:•:. เงินบาด

มีอะไร ตัวสีขาว หัวสีแดง ขาสีฟ้า ตาสีรุ ้ง .:•:. มีที่ใหนกันเล่า..โธ่เอ๋ย

ทําไมจึงต ้องเติมจุดที่ซาลาเปา

.:•:. จะได ้รู ้ว่าลูกใหนเติม ลูกใหนยังไม่เติม

ลุ่มนํ้าอะเมซอลเป็นแหล่งที่อยู่ของปลาปีรันย่า ถ ้าคนตกลงไปจะเป็นอย่างไร .:•:. เปียก

ทหารราบ กลัวอะไรที่สุดในสงคราม .:•:. ทหารลาว (เพราะทหารลาวกินลาบ)

อะไรรุนแรงกว่า

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์

โพสเมื่อ : 08 พ.ค. 2554,05:21   อ่าน 1931 ครั้ง